Επιστροφή στη σελίδα "Εργαστηριακές Ασκήσεις "

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 

 1. ΕΥΡΕΣΗ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  (Εργ. Οδ. ασκ.5)  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) Αρχείο ZIP

 2. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ  (  Εργ. Οδ. ασκ.6) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) Αρχείο ZIP

 3.  

Β' ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (Γεν. Παιδείας)    Αρχείο ZIP

 2.  ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ  (Εργ. Οδ. ασκ. 1) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 3.  ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (Εργ. Οδ. ασκ. 3) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 4.  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ  (Εργ. Οδ. ασκ. 5) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 5.  ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ   (ΚΑΤ) (Εργ. Οδ. ασκ. )  Αρχείο ZIP

 6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΚΑΤ) (Εργ. Οδ. ασκ. )

 7. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΚΑΤ) (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP

 8. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΚΑΤ) (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP

 9. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (ΚΑΤ) (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP

 10. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν(ΚΑΤ) (Εργ. Οδ. ασκ. )Αρχείο ZIP

Γ' ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

 1.