Επιστροφή στη σελίδα "Εργαστηριακές Ασκήσεις "

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  1.  

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΞΕΑ Η ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ pH ΜΕ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ.   Αρχείο ZIP

  2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΞΕΟΣ  ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  Αρχείο ZIP

  3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΞΥ  Αρχείο ZIP

  4. Επίδραση οξέων σε ανθρακικά άλατα – ανίχνευση  CO2  Αρχείο ZIP

  5. Επίδραση οξέων σε μέταλλα(Zn)  – Καύση Η2    Αρχείο ZIP

  6. Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων (οξέων – βάσεων – αλάτων )  Αρχείο ZIP

  7. Τα οξείδια μετάλλων – αμετάλλων μπορούν να δώσουν βάσεις  -  οξέα  Αρχείο ZIP