Επιστροφή στη σελίδα "Εργαστηριακές Ασκήσεις "

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 

 1. Μετρήσεις  (Εργ. Οδ. ασκ.)  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) Αρχείο ZIP

 2. Επιταχ. κίνηση - Χρονομετρητής(  Εργ. Οδ. ασκ.) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) Αρχείο ZIP

 3. Τριβή με το Multilog (Εργ. Οδ. ασκ. )  Αρχείο ZIP

 4. Τριβή σε οριζόντιο επίπεδο Αρχείο ZIP

 5. Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP

 6. Γενικα περί χρονομετρητών Αρχείο ZIP

Β' ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

 1.  Χαρακτηριστική καμπύλη   Πηγής -  Αντίστασης  (Εργ. Οδ. ασκ. ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 2.  Ενεργειακή μελέτη απλού κυκλώματος  (Εργ. Οδ. ασκ. ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 3.  Επαγωγή με το Multilog  (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP

 4.  Παλμογράφος   (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP

 5.  Αντίσταση Λαμπτήρα  (Εργ. Οδ. ασκ. )

Γ' ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

 1.  Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων (ΓΠ) (Εργ. Οδ. ασκ. ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 2.  Ακτινοβολία υποβάθρου  (ΓΠ) (Εργ. Οδ. ασκ. ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 3.  Αρμονική ταλάντωση με Multilog  (Κατ) (Εργ. Οδ. ασκ. )  Αρχείο ZIP

 4. Διακροτήματα  (Κατ) Αρχείο ZIP

 5.  Ροπή αδράνειας κυλίνδρου  (Κατ) (Εργ. Οδ. ασκ. ) Αρχείο ZIP