Επιστροφή στη σελίδα "Εργαστηριακές Ασκήσεις "

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Πρώτη επαφή με το Εργαστήριο Φ.Ε.Αρχείο ZIP

 2. Μετρήσεις  (Εργ. Οδ. ασκ. 1 & 2)  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) Αρχείο ZIP

 3. Θερμότητα(  Εργ. Οδ. ασκ. 3 & 6 & 7)  Αρχείο ZIP

 4. Θερμότητα -Διαστολή (Εργ. Οδ. ασκ. 4)  Αρχείο ZIP

 5. Οπτική Ι  - Γωνιομετρικός δίσκος Αρχείο ZIP

 6. Οπτική ΙΙ (Εργ. Οδ. ασκ. 8 & 9)  Αρχείο ZIP

 7. Οπτική - Διάθλαση  (Εργ. Οδ. ασκ. 10) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 8. Μαγνητισμός  (Εργ. Οδ. ασκ. 12)  Αρχείο ZIP

 9. Ηλεκτροστατική  (Εργ. Οδ. ασκ. 13)  Αρχείο ZIP

 10. Ηλεκτρομαγνητισμός  (Εργ. Οδ. ασκ. 16)  Αρχείο ZIP

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Επιτάχυνση _ Χρονομετρητής (Εργ. Οδ. ασκ. 3) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 2. Νόμος του Hooke  (Εργ. Οδ. ασκ. 5) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 3. Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας (Εργ. Οδ. ασκ. 7)  Αρχείο ZIP

 4. Υδροστατική Άνωση (Εργ. Οδ. ασκ. 9) Αρχείο ZIP1   ZIP2

 5. Εκκρεμές - Ταλαντώσεις - Κύματα (Εργ. Οδ. ασκ. 10 - 11 -12) Αρχείο ZIP

 6. Νόμος του ΟΗΜ (Εργ. Οδ. ασκ. 13) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ) Αρχείο ZIP

 7. Ήχος Αρχείο ZIP